برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

H- ایده آلهای فازی با تابع عضویت مقدار شده بازه ایی از BCI- جبرهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: پژوهشی ریاضی و انفورماتیک

پژوهشگران: 
کردی علی (مسئول طرح)
موسوی سیداحمد (همکار طرح)
احمدی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1387

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

ـ چاپ مقاله علمی-پژوهشی در مجله International Mathematical Forum


نوع: بنیادی

 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

هدف از این طرح معرفی و بررسی خواص –H ایده آلهای فازی مقدار شده بازه ایی از -BCI جبرها می باشد. در این طرح شرط لازم و کافی برای آنکه یک ایده آل فازی مقدار شده بازه ایی یک –H ایده آل فازی مقدار شده بازه ای از -BCI جبرها باشد را بیان می کنیم. روشی را برای ساخت –H ایده آلهای فازی مقدار شده بازه ایی از نوع قدیمی –Hایده آلهای فازی ارایه می دهیم.کلیدواژگان: BCI- جبر، H- ایده آل، H- ایده آل فازی مقدار شده بازه ایی

 
 
Title:

Fuzzy H-Ideals of BCI-Algebras with Interval Valued Membership FunctionsAbstract:

The purpose of this project is to define the notion of an interval-valued fuzzy H-ideal (briefly, an i?v fuzzy H-ideal) of a BCI-algebra. In this project Necessary and sufficient conditions are stated for an i?v fuzzy ideal to be an i?v fuzzy H-ideal. A way to make a new i?v fuzzy H-ideal from old one is given.Keyword(s): BCI-algebra, H-ideal, i?v fuzzy H-ideal