برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تحلیل توزیع فضایی عدالت اجتماعی و فرهنگی مناطق حوزه شهری اراکگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  واحد استان مرکزی (اراک) 

گروه پژوهشی: توسعه اجتماعی

پژوهشگران: 
شهبازی زهره (مسئول طرح)
مبارکی مهدی (مسئول طرح)
مصطفوی نجمه (همکار طرح)
هاشمی نژاد فاطمه السادات (همکار طرح)
شیرازی سمانه (همکار طرح)
شیبانی محمدرضا (همکار طرح)
صفری مونا (همکار طرح)
احدی نگار (همکار طرح)
خان محمدی ریحانه (همکار طرح)
رجبی نسترن (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1395

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 4-2777400-0861

نشانی سازمان مجری: اراک، خیابان شهید بهشتی، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 716
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: توزیع فضایی,عدالت منطقه ای,ملاک تقاضا,ملاک استحقاق,ملاک منفعت جمعی,دیوید هاروی

 
 
Title:

Analysis of spatial distribution of social and cultural justice Areas urban areasAbstract:

This study was designed to answer the question that does the social and cultural needs of citizens and matching programs and facilities there? What Distribution of these facilities and services in different areas of the city? The aim of this study was to investigate the distribution of cultural and social facilities and services in the areas of Arak and cultural and environmental justice. The method of this study was to combine part-time that Qualitative and quantitative occurred almost simultaneously with equal weight. Quantitative, A variety of needs, the availability of services, deserve to be classified And theoretical framework was drawn. The qualitative data were collected using documentary method. It has two populations, all citizens living in all regions of Arak & Parts located within the city. Results Distribution facilities are given separation region. According to the flowchart of practical proposals has been suggestion.Keyword(s): Spatial distribution,Regional justice,demand,Deserve,Collective interest,David Harvey