برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رضایتمندی بیمه شدگان روستایی تحت پوشش سازمان بیمه سلامت و ارائه دهندگان خدمات در سطح یک طرح نظام ارجاع و پزشک خانواده در منطقه 2 کشور در سال 1395گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نظری معصومه (مسئول طرح)
رحمانی امید (همکار طرح)
ابومحجوب کوروش (همکار طرح)
امیری مجد علی محمد (همکار طرح)
نادری یعثوب (همکار طرح)
علاقه بندها نوشین (همکار طرح)
پرونیان نسرین (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: سازمان بیمه سلامت، بیمه شدگان روستائی، ارائه دهندگان خدمات، نظام ارجاع و پزشک خانواده

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):