برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت هزینه های دارویی بیمه شدگان صندوق سایراقشار (مطالعه موردی بیمه شدگان استان اصفهان در سال 1393)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بانک حسین (همکار طرح)
مشاوری فرهاد (همکار طرح)
صائبیان سیداحمد (همکار طرح)
تصدیقی حامد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: گروه دارویی، صندوق بیمه ای، تعویض دفتردرمانی، میانگین تعویض، تعیین الگوی مصرف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):