برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت خرید خدمات پزشکان عمومی و متخصص و مقایسه آن با خرید مبتنی بر رعایت استانداردهای حرفه ای در اداره کل بیمه سلامت استان تهران (مطالعه موردی: سه پزشک عمومی و سه پزشک متخصص) سه ماهه سوم 1394گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شاهعلی زهرا (همکار طرح)
مصباحیان مجید (همکار طرح)
رجبی مهناز (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1395

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):