برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مقایسه ای تاثیر کتاب کالیفرنیا و اجرای کتاب ارزش های نسبی خدمات بر هزینه های بستری در بیمارستان چشم پزشکی فارابی در ماه های شهریور و مهر ماه 1393گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
پاسبان سیده زینب (مسئول طرح)
پاکار فیروز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1394

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):