برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت معیشتی بیمه شدگان بیمه همگانی سلامت استان کرمانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
شاهرخی حجت (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: سازمان بیمه سلامت ایران، وضعیت معیشت، منابع تامین مالی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):