برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

حذف آلاینده ها از فاضلاب سیستم کنترل آلودگی هوای واحدهای پودر ماهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  پژوهشکده محیط زیست 

گروه پژوهشی: مهندسی محیط زیست

پژوهشگران: 
پنداشته علیرضا (مسئول طرح)
مقدمی شمیم (همکار طرح)
یزدی محمد (همکار طرح)
فتحی حمیده (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 3232413-3232407-3242001-0131

نشانی سازمان مجری: رشت، خیابان ملت، ضلع غربی باغ محتشم، خیابان شهید سیادتی، صندوق پستی: 3114-41635
 

چکیده:

در این پژوهش به تصفیه پساب حاصل از تجهیزات حذف بو در صنایع پودر ماهی پرداخته می شود. تاثیر انعقاد و فرآیند اکسیداسیون پیشرفته در پساب اسکرابر با COD اولیه 200 میلی گرم برلیتر با هدف شناسایی بهترین و مناسب ترین فرآیند برای تصفیه پساب اسکرابرها بررسی گردید.
فرآیندهای انعقاد، فنتون در شرایط عادی آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و میزان حذف
COD آنها با یکدیگر مقایسه شد. نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که موثرترین فرآیند استفاده از فنتون می باشد که باعث حذف 96 درصد COD از پساب می گردد. سپس از نمونه پساب قبل و بعد از فرآیند فنتون به منظور بررسی میزان کل تری هالومتان ها تست کروماتوگرافی گازی صورت گرفت. نتایج نشان داد که فنتون تا 90% کل ترکیبات تری هالومتان را حذف می کند. به علاوه هزینه کل تصفیه با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی برای مقایسه روش های فوق تخمین زده شد.کلیدواژگان: کنترل بو، اسکرابر، پودر ماهی، اکسیداسیون پیشرفته، انعقاد و لخته سازی، تری هالومتان

 
 
Title:

Removal of contaminants in wastewater of air pollution control system of fish meal plantsAbstract:

In this study, Removal of contaminants in wastewater of air pollution control system of fish meal plants was studied. a comparison of various advanced oxidation and chemical treatment methods using Al2(SO4)3, 18H2O, FeCl3 and FeSO4 for the chemical oxygen demand (COD) removal from a scrubber effluent was undertaken.
Advanced oxidation processes (AOPs) showed a superior performance compared to conventional chemical treatment, which maximum achievable COD removal for the scrubber effluent used in this project. in addtion The comparison of advanced oxidation processes (AOPs) and chemical treatment methods in terms of their total and operating cost was investigated.Keyword(s): fishmeal, odor removal, scrubber, advanced oxidation process, coagulation, flocculation.