برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی سنتز و امکان سنجی تولید فرمون های جنسی شناخته شده برای کنترل موثر بیولوژیکی آفات گیاهی در ایرانگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: آگروشیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  مرداد 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

افزایش سریع جمعیت جهان و به تبع آن نیاز روز افزون به منابع سالم و پایدار غذایی، ضرورت توجه به مقوله مبارزه بیولوژیکی و به کار گیری روش های تلفیقی در مبارزه با آفات نباتی اعم از کنترل زراعی، مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی برای کاهش میزان مصرف سموم شیمیایی را الزامی می کند. در ایران نیز در غالب بند (د) ماده 143 برنامه پنجم توسعه بر این امر تاکید شده است. در این پروژه تلاش می شود با مطالعه جامع روش های سنتزی فرمون های جنسی شناخته شده در جهان با تاکید بر کاربرد آنها در ایران، به امکان سنجی تولید بعضی از این فرمون ها در داخل کشور بپردازیم. این طرح با توجه به تجربیات موجود جهانی، به مطالعات در زمینه سنتز فرمون های جنسی شناخته شده و استفاده از آنها به دو منظور ردیابی آفت و کنترل مستقیم با ایجاد اخلال در جفت یابی آفات، خواهد پرداخت.کلیدواژگان: سنتز فرمون جنسی، مبارزه بیواوژیکی، ردیابی آفت، ایجاد اخلال در جفت یابی

 
 
Title:

Evaluating synthesis and production feasibility of known Sex pheromones for effective biological controlling of plant pests in IranAbstract:

Global rapid population growth and increasing demands for secure and sustainable food sources have laid emphasis on needs for applying biological control, as well as integrated methods, for pest control. These methods include Cultural, Mechanical, Chemical, and Biological control which basically decrease the use of chemical pesticides. In view of that, Iran has also emphasized this issue in section (D) under Article 143 in the 5th National Development Plan. This project aims to assess the feasibility of known sex pheromones synthesis in the world, with emphasize on their application in Iran, through comprehensive review of synthetic methods.
This project, based on worldwide experience, will be studying the synthesis of known sex pheromones and using them for monitoring and direct control through mating disruption of pests.Keyword(s): Pheromones synthesis, biological controlling, Monitoring, Mating Disruption