برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تعیین اولویت های پژوهشی مبتنی بر کاربردهای فناوری نانو در بیومواد پزشکی (ویرایش نهایی)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد مشهد 

گروه پژوهشی: مواد

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فناوری نانو یکی از چهار زیرساخت انقلاب سوم علمی و صنعتی جاری را شامل شده و پیش بینی می شود حداقل تا 50 سال آینده، توسعه علم و فناوری دنیا را بر عهده خواهد داشت. بررسی وضعیت علوم و تکنولوژی جهانی و پیشرفت های حاصله از این فناوری، به وضوح بیانگر این مطلب است که میزان توجه و اهمیت به آن، چه از نظر علمی و چه از نظر اقتصادی بایستی جزو اولویت های اصلی کشور قرار بگیرد. با توجه به این مطلب که علم و فناوری نانو رشته جدیدی نبوده و بلکه ایجاد رویکردی جدید و بهبود دهنده در علوم مختلف می باشد، در این میان حوزه پزشکی با کاربردها و نیازهای گسترده آن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و چه بسا به دلیل اهمیت قابل توجه آن به لحاظ سلامت و بهداشت افراد و جامعه بایستی بیشتر مدنظر قرار بگیرد.
در همین راستا در پژوهش حاضر سعی بر تعیین قابلیت ها و امکان ورود این رویکرد منحصر به فرد به این شاخه از علم، از منظر محصولات قابل کاشت در بدن مانند ایمپلنت ها و پروتزهایی با کاربردهای رایج و استراتژیک، گردیده است. امید است تلاش های صورت گرفته در گردآوری اطلاعات فنی و علمی آن، و در نهایت تعیین اولویت های کارکردی، با توجه به ضرورت و توان موجود در حوزه سلامت، راهگشای توسعه علمی و عملی کشور در مسیر این قافله بزرگ جهانی در حال حرکت باشد.کلیدواژگان: فناوری نانو، بیومواد، ایمپلنت، کاربردهای پزشکی، مطالعات اقتصادی

 
 
Title:

Study and determination of project priorities based on application of nano-technology in medical biomaterialsAbstract:

Nanotechnology is one of the four infrastructures of the third scientific and industrial revolution, and is expected to response to the development of science and technology at least the next 50 years. Investigation of this technology and its following developments clearly suggest that their scientifically and economically importance should be one of the main priority in our country. Due to the fact that nanotechnology is not a new field but is a new approach in sciences, so medical field with its extensive applications is included and even though should be considered further because of its significant importance in health.
In this regard, the present study is an attempt for determination of capabilities and possibility of application of this unique approach to biomedical science, such as implants and prostheses. It is hoped that the efforts results in collecting useful technical and scientific data, and the determination of functional priorities, according to needs and potency, play an important role in developing our country.Keyword(s): Nano-Technology, Biomaterials, Implant, Medical Applications, Economical Studies