برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه و بررسی روش ها و سیستم های قطعه بندی تصاویر ماموگرافیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد الزهرا (س) 

گروه پژوهشی: پردازش تصاویر پزشکی

پژوهشگران: 
نوروزی فر شادی (مسئول طرح)
عزمی رضا (مشاور طرح)
امیرزادی آذردخت (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 88044051-9-88058940 ????? 2194

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، ده ونک، دانشگاه الزهرا (س)، صندوق پستی: 19834
 

چکیده:

سرطان پستان یکی از مهمترین و شایعترین بیماری ها در زنان است و سالانه موجب مرگ و میر میلیون ها نفر در جهان می شود. کشف و معالجه سرطان پستان در مراحل اولیه، احتمال بهبودی و درمان بیمار را افزایش می دهد. یکی از روش های تشخیص سرطان پستان قبل از انجام مراحل درمان، تجویز انواع تصویر برداری های پزشکی مانند ماموگرافی،MRI و غیره توسط پزشکان است. اما تشخیص زودهنگام و تعیین دقیق محدوده ضایعات در این تصاویر پزشکی به دلایل متعددی مانند موقعیت قرارگیری نامناسب بیمار در هنگام تصویربرداری، کوچک بودن ضایعه ایجاد شده، متراکم بودن بافت پستان و غیره، توسط افراد خبره کار بسیار مشکلی است. به همین جهت از بینایی ماشین می توان به عنوان وسیله ای برای پردازش تصاویر ماموگرافی استفاده کرد. در بینایی ماشین، قطعه بندیعبارت است از روند تقسیم بندی یک تصویر دیجیتال به بخش های متعدد (مجموعه پیکسل ها). هدف از قطعه بندی، ساده سازی و یا تغییر بازنمایی یک تصویر به نواحی معنی دار است که تجزیه و تحلیل تصویر آسانتر گردد. به طور معمول قطعه بندی در تصاویر برای تعیین محل نواحی و مرزها (شامل خطوط، منحنی ها و ...) استفاده می شود. بطور دقیق تر قطعه بندی تصویر عبارت است از تخصیص برچسب به هر پیکسل در تصویر به طوری که پیکسل های مشابه برچسب یکسان داشته باشند. نتیجه قطعه بندی یک تصویر، مجموعه ای است از قطعات که کل تصویر را تشکیل می دهد و یا یک مجموعه ای از خطوط استخراج شده از تصویر (تشخیص لبه) می باشد. تکنیک ها و الگوریتم های عمومی برای قطعه بندی تصاویر وجود دارند. از آنجا که هیچ راه حل کلی برای مساله قطعه بندی تصاویر وجود ندارد، اغلب این تکنیک ها با دانش دامنه برای حل مساله قطعه بندی تصاویر در آن موضوع خاص به طور موثر ترکیب می شوند.کلیدواژگان: سرطان پستان، قطعه بندی تصاویر، ثبت تصاویر، آشکارسازی تغییرات، تشخیص

 
 
Title:

Study on systems and approaches for segmentation on mammography imagesAbstract:

Breast cancer is one of the important and widespread diseases between women. Millions of people die because of breast cancer around the world. In the first steps of breast cancer, detection and treatment increases the possibility of improvement. One of the methods for detecting breast cancer is medical imaging such as mammography and MRI. But, early detection and accurate nomination of tolls can not be done, because, inappropriate situation of patient, little tolls and compact breast tissue. Fot these reasons, we use machine vision for processing mammogram images. In machine vision, segmentation is dividing a digital image to different sections. The goal of segmentation is simplizing of image to meaningful regions for processing the image. Segmentation is used for detecting regions and borders. Accurately, segmentation used labels for each pixel of image. Pixels with similar labels form a region. Different technics and algorithms use for segmentation. Ususally, these technics merge with problem domain to be more efficient.Keyword(s): Breast Cancer, Image Segmentation, Image Registration, Change Detection, Diagnosis