برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طرح دستیابی به دانش فنی اینورتر سه فاز با پردازنده DSP جهت UPSگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده برق 

گروه پژوهشی: مبدلهای الکتریکی و سیستمهای قدرت

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 77896688-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان شهید حیدرخانی، خیابان شهید ملک لو، شماره 9، کدپستی: 16849، صندوق
 

چکیده:

این طرح پژوهشی طراحی و ساخت یک اینورتر سه فاز با تکنیک مدولاسیونSPWM ، پیاده سازی سیستم کنترلی آن در DSP و پاسخ آن در شرایط با بار خطی و غیرخطی و هارمونیک ها در بار پله مورد بررسی قرارگرفته است. به منظور بررسی سیستم، روش کنترلی پیشنهادی، نتایج شبیه سازی های مختلف در محیط Matlab / Simulink و نتایج عملی تحت بارهای خطی و غیرخطی گزارش شده است. نتایج عملی نشان از آن دارد که روش کنترلی پیشنهادی دارای ویژگی حذف هارمونیک در خروجی و استفاده از یک فیلتر در خروجی اینورتر باعث کاهش هارمونیک به کمتر از 5% و همچنین رگولاسیون ولتاژ خروجی به کمتر از 3% می باشد.کلیدواژگان: اینورترسه فاز، اعوجاج هارمونیکی، بارغیرخطی، مدولاسیون عرض پالس، مدولاسیون فضای برداری

 
 
Title:

Design and Implementation of a DSP Based 3 Phase Inverter for UPS ApplicationAbstract:

In this research project, design and implementation of a DSP based three phase inverter with SPWM technique and its response in respect to linear and nonlinear loads and total harmonic distortion (THD) under the step load are determined.
Experimental and also different simulation results using MATLAB/simulink under linear and nonlinear loads are presented to evaluate the proposed control method.
All of results show that the proposed control method has features such as reduction of output THD; furthermore by using of a filter in the control system it is reduced to less than 5% and also voltage regulation less than 3%.Keyword(s): 3 phase inverter, SPWM, THD, DSP, Nonlinear load, UPS