برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی خرید گروهی آنلاین و ارائه چارچوب های توسعه انگیزشی مشتریان در خرید گروهی آنلاینگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 

گروه پژوهشی: توسعه مدل های کسب و کار در حوزه IT

پژوهشگران: 
صفری لیدا (مسئول طرح)
حسنیان رویا (همکار طرح)
ضرابی وحید (همکار طرح)
تقی پور محمد (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1394

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کلیه افراد در مقطعی از زمان به عنوان مشتریان کالا و خدمات ارائه شده مطرح می شوند. بدین سبب شناخت و درک رفتار مشتری مهم و ضروری است. این شناخت به سرمایه گذاران و کارآفرینان کمک می کند تا بتوانند رفتار و حرکات مصرف کننده را پیش بینی کنند و علاوه بر کاهش هزینه ها و ریسک های تحمیل شده به کسب و کار بتوانند برنامه بازاریابی مناسبی در جهت سودآوری کسب و کارشان بکار بگیرند. در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر تمایل به خرید مشتریان آنلاین در خرید گروهی پرداخته شده است و مهم ترین عوامل موثر از دیدگاه صاحبنظران مختلف شناسایی شد.
با مطالعه بر روی عوامل موثر بر رفتار مشتری به انجام خرید می توان تقاضاها و خواسته های آنها را شناخت و در نتیجه عواملی که باعث افزایش خرید می شود را زیاد کرد و عواملی که دارای تاثیر منفی هستند را تغییر داد
.
مطالعات قبلی متعددی به بررسی فاکتورهای موثر بر تمایل خرید گروهی آنلاین پرداخته اند. اما هر یک از مطالعات بر روی تعداد اندکی از فاکتورها از دیدگاه خاصی تمرکز کرده اند در صورتیکه در این تحقیق تلاش شده است، چارچوبی شامل همه فاکتورهای بررسی شده بر تمایل خرید گروهی آنلاین تاکنون ارائه شود. این چارچوب ضمن ارائه تصویری روشن و جامع از فضای موجود، می تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری به منظور بهبود برای صاحبان کسب و کار باشد همچنین می تواند راهنمای مناسبی برای شرکتهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک جهت ورود به بازار خرید گروهی آنلاین باشد. فاکتورهای موثر بر تمایل خرید، اگر بخوبی شناسایی و به کار گرفته شوند و زیرساخت های لازم برای ایجاد آنها برقرار شود در موفقیت این مدل کسب و کار نقش چشمگیری دارد
.
این فاکتورها از طریق مرور ادبیات جمع آوری و چارچوبی از فاکتورهای تاثیرگذار ارائه می شود . همچنین با توجه به عدم وجود دسته بندی یکپارچه و کاملی از چارچوبها و مدلهای ارائه شده و تنوع رویکردها و تعداد اندک مدلها پژوهش پیش رو این مدلها را بررسی، مقایسه و یکپارچه نموده است. بنابراین با بررسی اینکه چه عواملی بر خرید اینترنتی مشتریان تاثیرگذار است می توان سرعت رشد و توسعه فروش آنلاین را بالا برد
.
با گسترش فناوری های ارتباطی در بستر اینترنت و سرعت در حال رشد بازارهای آنلاین در سالهای اخیر مستلزم آن است که صاحبان کسب و کارهای خریدهای آنلاین با قراردادن مشتریان به عنوان هسته مرکزی کسب و کار آنلاین بر روی آنها تمرکز بیشتری داشته باشند
.
آنچه در این تحقیق مورد توجه قرار می گیرد شناسایی و طبقه بندی عوامل موثر بر تمایل خرید مشتریان در فضای کسب و کار خرید گروهی آنلاین با بهره گیری از مطالعات و تحقیقات انجام شده در مرور ادبیات موضوع و پیمایش از خبرگان این مدل کسب و کار است
.
شناسایی و جمع آوری فاکتورها با استفاده از تحقیقات انجام شده توسط محققان انجام پذیرفته و پس از طبقه بندی آنها و استفاده از خبرگی، در نهایت ارتباط بین آنها یا تمایل خرید با استفاده از چارچوب ارائه شده مورد توجه قرار گرفته است
.
اهداف طرح: این چارچوب به معرفی مناسب ترین و موثرترین فاکتورهای تاثیرگذار بر تمایل خرید در قالب معرفی یک چارچوب پرداخته است. نتایج پژوهش می تواند نقش موثری را در اجرای موفق این مدل کسب و کار نوپا در شرکت های خرید گروهی آنلاین ایفا کند. انتظار می رود چارچوب معرفی شده جهت تحقیقات آتی محققان کسب و کارهای اینترنتی مورد استفاده قرار گیرد
.کلیدواژگان: خرید گروهی آنلاین، تخفیف، تجارت الکترونیک، اینترنت

 
 
Title:

A Comprehensive Study of Online Group Buying (OGB) and Incentive Framework for the Development of OGB by CustomersAbstract:

This paper examines the factors affecting the intention of consumers to purchase online group buying the most important factors of various studies have been identified. Many studies have explored main factors affecting willingness to purchase online group buying, but each of which has focused on a few factors of a particular point of view. In this project, we present a framework includes all the factors studied from the literature review, then are categorized and selected main factors basis of experts advices. Moreover, we have envestigated on Iranian online group buying websites too. It was basis of questainaire and direct observation of websites. This shows some challenges and problemas to expand their business models which have been presented in the final session of the project.Keyword(s): E-commerce, online group buying, purchase intention, discount