برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر غنی سازی آرد با آهن بر میزان کم خونیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم بهداشتی (گزارش طرح های دفتر مرکزی) 

گروه پژوهشی: بهداشت خانواده

پژوهشگران: 
صدیقی ژیلا (مسئول طرح)
جهانگیری کتایون (همکار طرح)
گشتاسبی آزیتا (همکار طرح)
رستمی راحله (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66480804- 9-66951877-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید وحید نظری، پلاک 51، کدپستی: 1315795795، صندوق
 

چکیده:

کم خونی یکی از مهم ترین بیماری های شایع در جهان است بطوریکه بین سال های 1993 تا 2005 حدود 2 میلیارد نفر (بیش از 30%) در جهان مبتلاء به کم خونی بوده اند. بیش از نیمی از کم خونی ها در دنیا به علت فقر آهن می باشد. در سال 2004، کم خونی فقر آهن منجر به 273000 مرگ شده که 97% آن در کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط اتفاق افتاده است. کم خونی و کم خونی فقر آهن از مشکلات عمده در کشورهای خاورمیانه و همچنین کشور ایران است.
غنی سازی مواد غذایی یکی از مهم ترین راهبردهای ارتقای وضعیت تغذیه ای در جوامع است و سالهای مدیدی است که برنامه های غنی سازی مواد غذایی با آهن در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. از آنجائیکه مصرف نان در بسیاری از کشورهای مدیترانه شرقی بالا است بنابراین آرد در این کشورها به عنوان حامل غذایی مناسب برای مقابله با کم خونی فقر آهن مطرح شده است. در ایران نیز غنی سازی آرد با آهن از سال 1380 به اجرا درآمده است.
مداخلات غنی سازی مواد غذایی مانند هر برنامه ای نیازمند ارزشیابی است تا بتوان تاثیرات مداخلات را مورد ارزیابی قرار داد لذا این مطالعه با هدف بررسی اثربخشی مداخلات غنی سازی آرد با آهن در جهان، طراحی و اجرا شده است
.
مطالعه حاضر از نوع مرور نظام مند (سیستماتیک) بوده که در سال 93-1392 انجام شده است. در این مطالعه، مقالات مجلات علمی به زبان فارسی و انگلیسی از زمان ابتدای انتشار مقالات تا انتهای سال 2013 (برای مقالات انگلیسی) و انتهای سال 1392 (برای مقالات فارسی) مورد بررسی قرار گرفتند. منابع مورد جستجو عبارت بودند از
:
CENTRAL, CDSR, DARE, PubMed, Clinicaltrials.gov, WHOLIS, SID, Google scholar and Reference lists
معیارهای ورود به مطالعه از نظر "جمعیت"، "نوع مطالعه"، "مداخله" و "پیامد" به ترتیب عبارت از "گروه های مختلف سنی و جنسیتی جامعه"، "مطالعات مداخله ای"، "آرد غنی سازی شده با آهن" و "شاخص های بیوشیمی خون شامل میانگین هموگلوبین، میانگین فریتین سرم، کمبود هموگلوبین (شیوع کم خونی)، کمبود فریتین (شیوع فقر آهن)، کمبود هموگلوبین و کمبود فریتین (شیوع کم خونی فقر آهن)" بودند
.
در مطالعه حاضر 44 مقاله (شامل 72 مداخله) انتخاب شده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گرفتند. مرور نظام مند نتایج مداخلات غنی سازی آرد با آهن در 20 مورد (مداخله) دارای نتایج مثبت بوده و تاثیر بر بهبودی شاخص های کم خونی و فقر آهن داشته است. مطالعاتی که اثربخشی این مداخله را نشان داده بودند در کشورهای ازبکستان، هندوستان، برزیل، چین، برزیل، کنیا، ویتنام، زامبیا، آفریقای جنوبی، شیلی و استرالیا انجام شده بودند. نتایج مداخلات غنی سازی آرد با آهن در 24 مورد (مداخله) دارای تاثیر نسبی (بهبودی برخی از شاخص های وضعیت آهن در بدن) بوده است. مطالعاتی که اثربخشی نسبی این مداخله را نشان دادند در کشورهای ایران، آذربایجان، قزاقستان، مغولستان، تاجیکستان، ازبکستان، کنیا، کویت، بنگلادش، آرژانتین، ونزوئلا، سریلانکا، موروکو، زامبیا، چین و آفریقای جنوبی انجام شده اند. مطالعه حاضر همچنین نشان داد که مداخلات غنی سازی آرد با آهن در 28 مورد (مداخله) تاثیری بر بهبودی شاخص های کم خونی و یا فقر آهن نداشته است. مطالعاتی که اثربخشی این مداخله را نشان ندادند، در کشورهای آمریکا، برزیل، بنگلادش، چین، برزیل، تایلند، سریلانکا، آفریقای جنوبی، کویت، آرژانتین، موروکو، ساحل عاج و انگلستان انجام شده اند
.
با توجه به دستاوردهای مطالعه حاضر که نشان دهنده تناقض در اثربخشی مداخلات غنی سازی آرد با آهن در کشورهای مختلف است، مقرر شد که مطالعه تکمیلی به هدف متاآنالیز نتایج این مقالات انجام شود تا با توجه به کیفیت مقالات مذکور بتوان اثربخشی مداخلات غنی سازی آرد با آهن در جهان را برآورد کرد
.کلیدواژگان: غنی سازی آرد، کم خونی، کم خونی فقر آهن، ریزمغذی ها

 
 
Title:

Effect of flour fortification with iron on anemiaAbstract:

Background: Anemia is the most common health problem, which affected 2 billion people (over 30%) worldwide between 1993 and 2005. Iron deficiency is responsible for more than 50% of all cases of anemia. Iron deficiency anemia caused 273,000 deaths which 97% occur in low and middle income countries in 2004. Food fortification is an important strategy for improving the nutritional situation of populations and has been implemented in few countries for many years. Flour has been offered as a suitable food vehicle for fortification with iron. In Iran, flour fortification with iron and folic acid launched in 2001. Fortification of staple foods such as flour must be subjected to evaluation to demonstrate whether or not fortification has been effective.
Objective: to synthesis evidence to assess the effect of flour fortification with iron on hemoglobin, serum ferritin and prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency anemia.
Methods: We performed a systematic review by searching the electronic databases of Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), PubMed, Clinicaltrials.gov, WHOLIS, SID and Google scholar. We also screened reference lists. We searched literature published up to December 2013 for English language literatures and up to 1392 for Persian language literatures to identify studies describing the effectiveness of flour fortification with iron. The selection criteria were trials of flour fortification with iron that assessed effects on hemoglobin, serum ferritin and prevalence of anemia, iron deficiency and iron deficiency anemia.
Results: We included 44 articles (consisted 72 trials) in this review. Data from 20 trials showed that flour fortification with iron resulted in a significant improvements in all iron status indicators. These trials were conducted in Uzbekistan, India, Brazil, China, Brazil, Kenya, Vietnam, Zambia, South Africa, Chile and Australia. Twenty four trials categorized as moderately efficacious. The trial was considered to be “moderately efficacious” if some of iron status parameters improved significantly. These trials were conducted in Iran, Azerbaijan, Kazakhstan, Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan, Kenya, Kuwait, Bangladesh, Argentina, Venezuela, Sri Lanka, Morocco, Zambia, China and South Africa. There were no significant changes in iron status in 28 trials. These trials were conducted in United States, Brazil, Bangladesh, China, Brazil, Thailand, Sri Lanka, South Africa, Kuwait, Argentina, Morocco, Ivory Coast and England.
Conclusions: According to the results of present study, which reflects the contradiction in the effectiveness of flour fortification with iron in different countries, it was decided to carry out a meta-analysis to identify the overall measure of flour fortification’s effect on anemia and iron deficiency in the world.Keyword(s): Flour Fortification, Anemia, Iron deficiency anemia, Micronutrients