برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

فرآوری ثقلی خشک زغال سنگ در محدوده ابعادی 6-0.5 میلیمتر با روش واسطه سنگین هواییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تربیت مدرس 

گروه پژوهشی: فرآوری مواد معدنی

پژوهشگران: 
ذوالقدری مجید (مسئول طرح)
آرام رضا (همکار طرح)
عبدالهی محمود (مشاور طرح)
مرادی محمدرضا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 37-88335335-88630480-88011001-021 ????? 4114-3945

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی: 343- 14115
 

چکیده:

در مناطق بیابانی فرآوری زغال سنگ به روش خشک گزینه ای جذاب است که امروزه در قالب جداکننده های واسطه سنگین بستر سیال هوایی (ADMFB) محقق شده است. این جداکننده در تغلیظ محدوده ابعادی 6-50mm زغال سنگ عملکرد خوبی دارد اما در ابعاد زیر 6 میلیمتر عملکرد موثری ندارد که این نقطه ضعف به علت سهم قابل توجه بخش6-mm اهمیت یافته است. در این تحقیق تغلیظ ثقلی خشک زغال سنگ خام دانه بندی شده در محدوده های 4-6.3 mm، 2-4mm،1-2mm و 0.5-1 mm مورد ارزیابی قرار گرفت. باوجود اینکه محدوده های ابعادی بار ورودی به جداکننده واسطه سنگین هوایی بسیار باریک بود خطای احتمالی تغلیظ بیش از 0.3 بود. علت عملکرد ضعیف دستگاه در تغلیظ ثقلی، جوشش های موضعی بستر بود که منجر به عدم پایداری محیط سنگین می شد. با وجود اینکه دانه بندی مگنتیت در همه آزمایشها 45-106m بود اما با ریزتر شدن زغال سنگ، جوشش های موضعی در حین تغلیظ افزایش می یافت و در محدوده ابعادی 0.5-1mm به بیشترین مقدار می رسید بگونه ای که تفکیک ثقلی عملا مختل می شد.کلیدواژگان: تغلیظ ثقلی زغال سنگ، واسطه سنگین، بستر سیال هوایی، زغالشویی خشک

 
 
Title:

Dry beneficiation of coal in the size of 6-0.5 mm using air dense medium separationAbstract:

In arid region dry beneficiation of coal is an interesting idea which is realized by Air dense medium fluidized bed (ADMFB). ADMFB is an efficient coal cleaning device in the size of 6-50mm but has not a good performance in the size finer than 6mm that is important due to considerable fraction of -6 mm particles in run of mine coal. In this research, dry gravity concentration of coal in the size ranges of 4-6.3 mm, 2-4 mm, 1-2 mm and 0.5-1mm was evaluated. In spite of narrow size range of coal, the ecart probable error (Ep) was more than 0.3 in all experiments. Instability of heavy medium (air + magnetite) resulting from regional bubbling in fluidized bed was the reason of weak separation. The size range of magnetite was 45-106m in all experiments but regional bubbling in finer coal was more intensive such that gravity separation in the size range of 0.5-1 mm was disordered.Keyword(s): gravity coal concentration, dense medium, air fluidized bed, dry coal cleaning