برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی مشکلات ناشی از مراقبت از بیماران مبتلا به سرطان پستان در مراقبین خانوادگیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده سرطان پستان 

گروه پژوهشی: کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

پژوهشگران: 
سجادیان اکرم السادات (مسئول طرح)
هاشمی عصمت السادات (همکار طرح)
امیدواری سپیده (همکار طرح)
حقیقت شهپر (همکار طرح)
منتظری علی (همکار طرح)
حبیبی مسعود (همکار طرح)
معتمدی امیر (همکار طرح)
حیدری لیلا (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

زمینه: در سراسر دنیا سالانه بیش از یک میلیون مورد جدید ابتلاء به سرطان تشخیص داده می شود که میزان بقا این بیماران حدود 89% می باشد. معمولا برای رفع نیازهای این بیماران علاوه بر نظام های رسمی خدمات بهداشتی، اعضاء دائمی خانواده و دوستان نزدیک وظیفه خدمت رسانی و مراقبت از بیماران را به عهده می گیرند.
باابتلا به سرطان پستان خانواده و مراقبین خانگی شرایط خاصی را تجربه می کند که ممکن است امادگی قبلی برای ان وجود نداشته باشد. وجود تغییرات ناگهانی زندگی مراقب را از روند عادی خارج می کند. در اثر مراقبت برخی مراقبین دچار مشکلات روحی، جسمی، فردی و اجتماعی می شوند
.
روش مطالعه: این یک مطالعه مقطعی بوده جمعیت مورد مطالعه مراقبین بیمارانی بودند که تمامی درمانهای متداول را انجام داده بودند. روش نمونه گیری در دسترس بوده و قبل از ورود به مطالعه رضایت آنان برای شرکت در مطالعه گرفته شد. اطلاعات توسط پرسشنامه محقق ساخته ودر محل کلینیک بیماریهای پستان جهاددانشگاهی در شهر تهران جمع آوری شد. داده ها توسط
SPSS ثبت و سپس تجزیه تحلیل شد.
نتایج: جمعیت مورد مطالعه 250 نفر از مراقبین خانوداگی بیماران مبتلا به سرطان پستان بودند. میانگین سنی (13.1)
42.3 رنج سنی 15-78سال بود. از نظر شغلی 40% بازنشستگان و 24% شغل آزاد و 21% کارمند و 76% متاهل بودند. از نظر تحصیلات 43% دانشگاهی و 41% متوسطه و دیپلم داشتند. بیش از 40% مراقبین را همسران بیماران تشکیل میدادند. در بین نسبت های فامیلی همسر بیماران نسبت به سایر مراقبین مشکلات جسمانی و فردی اجتماعی بیشتری داشتند (به ترتیب (p=0.005) و (p=0.03) بازنشستگان نسبت به سایر گروههای شغلی مراقبین مشکلات فردی اجتماعی بیشتری داشتند (p=0.002). مراقبین با مدت مراقبت 6 ماه تا 12 ماه نسبت به زیر شش ماه و بالای 2 سال بیشترین مشکلات فردی- اجتماعی داشتند (p=0.002). در گروه تحصیلات دیپلم و بالاتر مشکلات فردی- اجتماعی بیشتری داشتند (p=0.02).
بحث: این مطالعه اشاره دارد به اینکه برای ارائه مراقبت باکیفیت تر به بیمار باید توجه کافی به مراقبان بیماران داشت. به نظر میرسد بیشترین نیازمراقبین کمبود اطلاعات تخصصی در مورد سرطان پستان و نحوه مراقبت است. چنانچه سیستم های بهداشتی به رفع مشکلات اطلاعاتی،
جسمانی، فردی- اجتماعی مراقبین بپردازند. موجب اسایش روانی مراقبین شده که نه تنها مراقبین بلکه بیماران هم از مزایای آن برخوردار می گردند. از طرف دیگر توجه به مشکلات اقتصادی بیماران و خانواده آنان ارائه حمایتهای اجتماعی اقتصادی موجب تطابق بهتر در بیماران و مراقبین آنان با مشکلات خواهد شد.کلیدواژگان: مراقبین، مشکلات، سرطان پستان

 
 
Title:

Family Caregivers’ Problem after Breast cancer diagnosisAbstract:

Family caregivers of patients with breast cancer may experience problems, such as anxiety, depression, fear and burden. Breast cancer diagnosis impacts a major blemish not only to the patient but also to the patient’s family caregivers.
Methods: A cross-sectional design assessed patient’s caregivers’ problems with breast cancer care after treatment of breast cancer at the Iranian Center for Breast cancer (ICBC), Iran.
Results: 250 breast cancer caregivers attended and completed questionnaire. The mean age was 3.42 (SD=+13.1) year, 76% were married and 84% had secondary or higher educations. 41% of these patients received care s from their husbands and 19% from their daughter. Between relationship of family caregivers with individual-social and physical problems after care were significantly differences, respectively (P=0.03, P=0.005). Between occupation of caregivers with individual-social problems were significantly differences (P=0.002). Time of care giving up to 6-12 and under 6 month for individual-social problems were significantly differences (P=0.002).
Conclusion: It seems that enough information’s about breast cancers diagnosis, treatments and survival should be provide for caregivers. The health system should pay attentions to caregivers’ concerns about their problems and financial supports. Also provide facilities for caregivers to cope with their patients problems.Keyword(s): caregivers, problem, breast cancer