برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تولید دی متیل دودسیل آمین اکسایدگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: طراحی فرآیندهای شیمیایی

پژوهشگران: 
بابایی درآباد جابر (مسئول طرح)
پورفیاض فتح اله (همکار طرح)
کریمی زهرا (همکار طرح)
کارگر مژگان (همکار طرح)
بایرامی زهرا (همکار طرح)
محمودی حیدر (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

در این پروژه پس از جمع آوری اسناد و مدارک علمی شامل کتب، مقالات، پتنتها و غیره مشاهده گردید که بیش از ده نوع فرآیند برای تولید این محصول وجود دارد. هریک از روشها به تنهایی مطالعه گردید و در نهایت برخی از آنها برای انجام فاز آزمایشگاهی مناسب تشخیص داده نشد. در مرحله آزمایشگاهی تاثیر پارامترهایی مانند دما، غلظت هیدروژن پراکسید، کاتالیست، زمان واکنش و حلال مورد بررسی قرار گرفت، آنگاه پس از افزایش ظرفیت در مقیاس بنچ، عملیات نهایی فاز آزمایشگاهی تکرار گردید. در این مرحله تاثیر استفاده از آمین گرید صنعتی بر کیفیت محصول مورد آزمایش قرار گرفت و برای حل مشکل به وجود آمده، از عوامل کی لیت ساز استفاده گردید. در نهایت با ادغام همه تغییرات انجام گرفته، زمان لازم برای انجام فرآیند مورد بررسی دوباره قرار گرفت و پس از تکرار پذیری "روش تولید" نهایی گردید.
از مهمترین نتایج این پروژه می توان به این موارد اشاره کرد:
1) تاثیر تخریبی دما در بیش از 90 درجه سانتیگراد
.
2) تاثیر کاتالیست بر فرآیند بخصوص برای محصولات با گرید غذایی و دارویی
.
3) بهینه سازی زمان واکنش
.
4) نحوه عبور از مرحله ژلاتینی
.کلیدواژگان: دودسیل دی متیل آمین اکساید، سورفکتانت، اکسیداسیون آمین، آمین نوع سوم

 
 
Title:Abstract:

In this project after collecting documents and scientific including papers, books, patents and …, it observes that it was more than ten kinds of processes for the production of this product. Each of the methods studied alone and finally it concluded that some of them weren’t suitable for doing experimental tests. Effect of different parameters such as temperature, concentration of hydrogen peroxide, reaction time and solvent were investigated. Then after scale up, final operation was experimented. In this stage, effect of Amine in industrial scale on quality of products was experimented and chelate agents were used for removal problem and finally request time for process investigated again for all variations.
The important conclusions of this project included:
1. Effect of thermal demolition at more than 90oC.
2. Effect of catalyst on process especially for products in food and pharmaceutical grade.
3. Simulation reaction time
4. Method of pass from gelatin stage.Keyword(s): Dodecyl dimethyl amine oxide, Surfactants, amine oxidation, amine tertiaire