برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی موانع سرمایه گذاری داخلی در بندر خرمشهر با تاکید بر توسعه حمل و نقل دریاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
باستی حشمت اله (پژوهشگر)
سعیدی سیدناصر (استاد راهنما)
یوسفی همایون (استاد راهنما)
حلافی حمیدرضا (استاد مشاور)
کعبی عامر (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رشد اقتصادی از جمله اهدافی است که همواره مورد توجه دولت ها بوده است. در حال حاضر یکی از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه، مساله تامین منابع سرمایه گذاری و چگونگی جذب و نگهداری آنهاست. رشد صنعت حمل و نقل در کشور ما طی سال های اخیر پاسخگوی تحولات عظیم و سریع تجارت جهانی نبوده و با توجه به سرمایه گذاری های اساسی و شتاب فراوان کشورهای منطقه در ایجاد قطب های تجاری، می بایست برنامه ریزی های گسترده ای در این زمینه انجام پذیرد. بدون شک تاخیر در این امر، رشد و توسعه این بخش اقتصادی را در ایران به مخاطره می اندازد.
نقش بنادر در زنجیره عرضه و پشتیبانی تجارت جهانی موجب می شود تا بنادر قادر به کسب درآمدهای اضافی بسیار قابل توجهی شوند، که این درآمدها علاوه بر درآمدهای سنتی بنادر از محل فعالیت های تخلیه و بارگیری و استفاده از تاسیسات و تجهیزات بندری می باشد. امروزه رقابت بین کشورهای سرمایه پذیر در زمینه جذب سرمایه گذاران افزایش یافته است
.
به همین منظور در این مطالعه مقرر است تا با توجه به موقعیت استراتژیک خرمشهر و برخورداری از فضاهای مناسب در زمینه دریایی، عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری در این بندر کهن معرفی گردد و بهترین راهکارها را در جهت جذب سرمایه گذاران ارائه نماید. بدین ترتیب با معرفی عوامل برون سازمانی و درون بندری بعنوان مولفه های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بندری پرداخته شود و در نهایت ضمن بررسی مهمترین موانع موجود در امر مهم سرمایه گذاری در بنادر مانند موضوع ثبات اقتصادی، عدم استفاده از سیستم جامع بندری در راستای یکپارچه سازی فرآیندهای بندری و ضرورت ارتقاء هماهنگی ارگانهای دخیل، لزوم لایروبی اروند رود و همچنین توان و پشتوانه مالی سرمایه گذاران، به دنبال ارایه راهکارهای مفید و موثر در جهت رفع موانع موجود و ارتقاء وضعیت سرمایه گذاری حال حاضر در بندر خرمشهر باشد. بطوریکه این راهکارهای ارایه شده بتواند گامی بلند در شکوفایی هرچه بهتر اقتصاد کشور و منطقه بردارد
.کلیدواژگان: سرمایه گذاری، حمل و نقل دریایی، بندر، خرمشهر، ثبات اقتصادی

 
 
Title:

Considering Internal Investment Obstacles By Emphasizing on Marine Transportation Development In Khorramshar PortAbstract:

Governments have consistently focused on economic growth. Already one of the most important problems in developing countries is the supply of investment sources and the way of preservation and attraction of them. Recently growth of transportation industry has not been equal to huge and rapid changes in world-wide commerce in Iran and also according to fundamental investments and region countries acceleration in causing commerce pole, we would have vast planning. Undoubtedly, delay in this matter would disturb growth and development in this part of Iran economy.
Role of ports in supply and support chain of world-wide commerce will enable them to obtain significant additional incomes which are more than traditional ports incomes from discharge and loading activities and using port installation and equipments. Today, competition has increased among investee countries for attracting investors.
Therefore, in this study according to strategic situation of Khorramshahr port and owning suitable circumstances in marine area, vital factors of investment in it will be introduced and also the best solution for attracting investors will be presented. Thus, by presenting external organization and internal port factors as affective components in port investment will proceed and finally in addition to considering main obstacles of investment in port area such as economic constancy, disutility of port comprehensive system to unite port processes and necessity of involved organs harmony promotion, necessity of Arvand river dredging and also investor capacity and financial support, the useful and effective solution to eliminate existing obstacles and promotion of existing investment situation in Khorramshahr port will be identified. As these solutions could improve economy situation of the local area and the country.Keyword(s): Investment, Marine Transport, Khoramshhar port, Economic stability