برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی رابطه بین اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان (شاهد تجربی: کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه سازمانها با چالشهای زیادی روبه رو هستند که برخی از این چالشها و تغییرات سریع در محیط رقابت فزآینده جهانی و توسعه و نوآوری گسترده در تکنولوژی تغییر در محیط کار تغییر در ویژگی جمعیت شناختی نیروی انسانی و انعطاف پذیری در محصولات و خدمات است. توانمندسازی" یکی از نویدبخش ترین مفاهیم دنیای کسب و کار است که اکنون به موضوع روز بدل شده است. به رغم بحث های فراوان درباره فواید توانمند سازی، تاکنون بهره برداری از آن اندک و ناچیز بوده است. توانمندسازی نوعی راهبرد کلان و قابل قبولی است که از آن برای بهبود مستمر استفاده می شود و یک علامت اختصاری جهت به کارگیری شایستگی های کارشناسان در روش های خلاق و نوآور در تمامی جنبه های عملکردی سازمان می باشد. محقق در این فصل پژوهش به ارائه بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق و به ارائه مدل مفهومی پرداخته است.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):