برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اتصال صلب تیر به ستون دوبلگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
امیری سروش (همکار طرح)
طاحونی شاپور (مسئول طرح)
واقفی محمد (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  بهار 1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق ستونی مرکب از دو نیمرخ IPE200 با ورق پوششی و تیری متشکل از تیر آهن IPE270 منظور شده، اتصال آن ها طراحی و توسط برنامه ANSYS مدل سازی می شود. سپس منحنی هیسترزیس تحت بارگذاری استاندارد AISC برای حالت های زیر رسم می گردد.
1- اتصال فقط با ورق پوششی
2- اتصال با سخت کننده ورق میانی
3- استفاده از ورق کناری
استفاده از تیرهای
I شکل و ستون های دوبل در سازه های فولادی در ایران بسیار متداول بوده و نقطه ضعف اساسی این سازه ها اتصالات آن ها می باشد. برای اصلاح و بهینه سازی اتصالات صلب تیرهای I شکل به ستون های دوبل استفاده از روش هایی بصورت فقط با ورق پوششی، اتصال با سخت کننده ورق میانی و استفاده از ورق کناری توصیه می شود.
به منظور بررسی رفتار غیرخطی سیستم اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از موارد نامبرده شده یک مدل سه بعدی به روش اجزا محدود تحت اثر بارگذاری
AISC مورد تحلیل قرار گرفته می شود. نتایج بدست آمده از تحلیل های انجام شده نشان می دهند که اتصال تیر به ستون دوبل با استفاده از حالت های یاد شده دارای مقاومت و شکل پذیری مناسب بوده و می توان از آن برای مناطق با لرزه خیزی زیاد استفاده نمود.کلیدواژگان: اتصال صلب، منحی هیسترریس، تمودار لنگر چرخش، ورق کناری، سخت کننده ورق میانی

 
 
Title:

Rigid connection beam to columnAbstract:

The study consisted of two lateral columns and Thierry IPE200 cover sheet consists of IPE270 beams, their connected will be design and modeling by Ansys program. Then the hysteresis cycle under standard AISC load is plotted for following mode.
1- Connection with a cover sheet
2- Connection with intermediate stiffener plate
3- Use the side plate
Using of the beams with the shape of I and double columns in Structural Steel is very common in Iran. The basic disadvantage of these structures is their connections. For the modification and optimization of rigid connections for the beams with the shape of I are used to double -columns with a cover sheet, middle sheet hard to connect the lateral plate to be recommended.
In order to study the nonlinear behavior of beam -to- double column connection system with the items listed under this model, a three-dimensional finite element method analyzes under the AISC upload effect. The results of analyzes carried out show that the beam-to-column double connection with the above modes have Strength and better ductility and it can be used for the high seismicity.Keyword(s): Rigid Connection, Hystersis Cycle, Moment & Rotation Diagram, Side Plate, Intermadiate Stiffener Plate