برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ابزار حمایت از تصمیمات در خصوص مدیریت زائدات آلودگی نفتیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بهشتی اکرم (همکار طرح)
ساداتی پور محمدتقی (مسئول طرح)
غفوریان حسین (مشاور طرح)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

در این تحقیق، نحوه ایجاد سیستم مقابله با آلودگی نفتی و مکانیزم مقابله با آلودگی، الزامات قانونی و نیز نحوه آموزش نیروی انسانی و ایجاد آمادگی لازم جهت مقابله با آلودگی نفتی تشریح شده است. همچنین تصویری جامع و گسترده از اصول و مبانی حاکم بر سیستم مقابله با آلودگی دریایی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و مدیریت زائدات حاصل از پاکسازی آلودگی نفتی در دریا و سواحل و پردازش و دفع نهایی آنها تشریح گردیده است. به هنگام مقابله سریع و موثر با آلودگی، ارزیابی روشن از میزان آلودگی و اطلاع از جزئیات اکولوژیکی و اقتصادی منطقه آلوده شده در نظر گرفته می شود. اطلاع از ویژگی ها و خصوصیات سواحل و وجود نقشه هایی از سواحل می توانند در پایش موثر، و باید بخشی از طرح اضطراری منطقه باشد. مشاهده هوایی نیز می تواند در مورد قطعیت سانحه کمک کند. تهیه عکس به وسیله دوربین آنالوگ و یا دیجیتال در زمان وقوع سوانح، به مسوولین صلاحیت دار در خصوص تشخیص میزان آلودگی کمک می کند. اگرچه استفاده از این اطلاعات، موارد تکمیلی در تشخیص کیفی محسوب می گردند، اما نمی توان آنها را جایگزین تشخیص کمی نمود. با عنایت به اینکه به منظور انجام عملیات موثر و کارای مقابله با آلودگی، بایستی آمادگی لازم در سطوح مختلف و بر اساس ارزیابی خطر وقوع سوانح وجود داشته باشد، لذا پیشنهاد می گردد تا طرح های محلی تهیه گردند. در ضمن، با عنایت به این که اجرایی نمودن فرایند امادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی نیازمند تعیین روش ها و مقررات لازم و همچنین ایجاد رویه های قانونی و لوایح مربوطه می باشد، لذا در این بخش پیشنهاد می گردد تا بر اساس کنوانسیون هایی که ایران به آنها ملحق گردیده، قوانین لازم و پیشگیرانه ملی توسط سازمان بنادر و دریانوردی تهیه، و به جهت طی مراحل استصوابی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. در ضمن بایستی تمامی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به اجرای کنوانسیون ها نیز تامین گردد.
عملیات پاکسازی نفت از سواحل هنگامی کامل می شود که دورریزی و دفع مناسب تمام مواد زاید نیز انجام گیرد. طی عملیات پاکسازی، انواع مواد زاید مانند نفت مایع، نفت مخلوط با ماسه، و گوی قیری تولید می شود و در اجرای این روش ها، توجه به قوانین زیست محیطی منطقه ای و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. ویژگی های پسماندهای آلوده با توجه به نوع آلاینده و محل آن متفاوت می باشد و به طور خاص به شرایط جوی نوع جمع آوری و روش ذخیره سازی بستگی دارد. آلاینده ها در گذر زمان هم از نظر کیفیت و هم از نظر کمیت تغییر می کند. تولید پسماند در یک سانحه نسبت به سانحه دیگر بسیار تفاوت دارد، و الزاما رابطه نسبی مستقیمی با میزان نشت مواد آلاینده ندارد. روشهای به کار رفته و سازماندهی عملیات جمع آوری، برروی کمیت مواد جمع آوری شده، ویژگی های پسماندها (با توجه به شرایط هوازدگی)، و میزان جلبک های دریایی و سایر بقایای رسوبات موجود در آن تاثیر می گذارد. پایش اولیه و ارزیابی مقدماتی، روشی برای ارزیابی میزان ریزش آلودگی نفتی و کمک به تصمیم گیری در مورد نواحی است که باید هر چه سریعتر مورد پاکسازی قرار گیرد.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):