برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی علل افزایش زمان ساخت پروژه های اسکله و بنادر و ارائه راهکارهایی جهت تسریع آنهاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از مشکلاتی که اکثر پروژه های عمرانی ایران درگیر آن می باشد، مساله تاخیر و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها می باشد. این مساله سبب می شود علاوه بر افزایش هزینه های تمام شده پروژه ها، منافع و مزایای حاصل از احداث این پروژه ها نیز به تاخیر افتاده و گاهی اوقات اهداف اصلی پروژه نیز محقق نشود. تاخیر در اجرای پروژه ها دارای علل فراوانی است که برخی از آنها عبارتند از:
مشکلات مالی و اعتباری
مشکلات فنی
مشکلات مدیریتی
حوادث طبیعی و غیر مترقبه
تاخیر در تملک اراضی پروژه
پروژه های بنادر و اسکله سازی نیز از این امر مستثنی نبوده و اجرا و بهره برداری از اکثر پروژه های فوق در ایران دارای تاخیر می باشند. این تاخیرات سبب می شود تا هزینه برخی از پروژه ها تا چندین برابر برآورد اولیه نیز برسد و بهره گیری از منافع پروژه نیز دچار مشکل شود. شناخت علل تاخیرات و ارائه راه حلهایی از دیدگاه مهندسی مدیریت ساخت سبب خواهد شد تا ضمن تسریع در روند اجرای پروژه های کنونی، جهت پروژه های آینده نیز راه حلهایی پیش بینی گردد تا پروژه های فوق با کمترین مشکل و تاخیر بهره برداری گردد. دراین تحقیق نیز سعی شده است تا ابتدا وضعیت پیشرفت و اجرای پروژه های بنادر و اسکله در استان خوزستان بررسی شده و سپس علل تاخیرات درساخت و بهره برداری از پروژه های فوق از منظر مهندسی مدیریت ساخت مورد بررسی قرار گیرد همچنین راهکارهای پیشنهادی جهت تسریع پیشرفت آنها نیز ارائه گردد. این تحقیق از نوع کاربردی می باشد
.کلیدواژگان: بنادر، ساخت بنادر، علت تاخیر، راهکارهای اصلاحی

 
 
Title:

Investigate the causes of delays in pier and port projects and submit solutions (case study of ports in Khuzestan province)Abstract:

One of the problems of most construction projects in Iran is the problem of delay in their implementation. It results in the delay of the benefits and advantages of implementing these projects and the non-accomplishment of the project's main goals, in addition to the increase of the projects' final costs. It has many causes, some of which are mentioned below:
- Financial and credit problems;
- Technical problems;
- Management problems;
- Sudden and natural events; and
- Delay in owning the projects' lands
Port and dock construction projects are not exceptions and the implementation of most of these projects is delayed. Such delays result in the huge increase of some projects' costs and problems in benefiting from their implementation. Knowing the causes of delay and presenting solutions from the viewpoint of construction management engineering can facilitate the prediction of future projects' direction in addition to the acceleration of the current projects' implementation. The present applied research attempted to investigate the development and implementation of port and dock construction projects in Khuzestan province; then, delay causes in construction and implementation of such projects were considered from a construction management engineering point of view. Eventually, some solutions to fasten their development were suggested.Keyword(s): Ports, Port Construction, Delay Cause, Correcting Solutions