برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه تطبیقی جایگاه بیمه های تکمیلی خدمات درمانی در سایر کشورها (میزان پوشش- حق الزحمه- بسته خدمتی) و ارائه الگویی برای ایرانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (طرح های پژوهشی) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
والاگهر رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: ساختار، بیمه سلامت، مطالعه تطبیقی، نام کشورهای منتخب، بیمه درمان اجتماعی، بیمه درمان مکمل

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s): Structure, Health insurance, Comprehensive Study, Selective countries, Social insurance, insurance complementary Health-Supplemental insurance