برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی پایایی شاخص های تعیین مزاج و تعیین روایی ملمس و هیات بنیه اعضاگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
ناصری محسن (استاد راهنما)
مجدزاده سیدرضا (استاد راهنما)
کشاورز منصور (استاد مشاور)
عبادیانی محمد (استاد مشاور)
ناظم اسماعیل (استاد مشاور)
مجاهدی مرتضی (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  تیر 1393

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: طب سنتی ایران، مزاج، پایایی، روایی، ملمس، هیات بنیه اعضا، آنتروپومتری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):