برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

باز طراحی استراتژی های بسته خدمات پایه در سازمان بیمه خدمات درمانی استان خوزستانگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
وظیفه دوست حسین (استاد راهنما)
میرابی وحیدرضا (استاد مشاور)
آریائی افشین (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1391

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Redesigning basic service package strategies at the level of health services in Khuzestan ProvinceAbstract:

Keyword(s):