برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد و رتبه بندی ادارات سازمان بیمه سلامت با تلفیق روش کارت امتیازی متوازن و تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره فازی (مطالعه موردی اداره کل بیمه سلامت استان یزد)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بیمه سلامت ایران (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
دهقان دهنوی حسن (استاد راهنما)
معین الدین محمود (استاد مشاور)
آدمی زاده محسن (پژوهشگر)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1391

کارفرما: سازمان بیمه سلامت ایران

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تکنیک های چندمتغیره فازی، کارت امتیازی متوازن، بیمه سلامت

 
 
Title:

Developing a Comprehensive Performance Evaluation Model and Ranking the Health Insurance Companies by Combining BSC and Fuzzy MCDM approaches (case study: the Health Insurance Office of Yazd)Abstract:

Keyword(s):