برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

وضعیت حقوقی مسافر قاچاق دریایی در حقوق بین المللگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
هاشمی سیدمصطفی (پژوهشگر)
بابایی مجتبی (استاد راهنما)
آل کجباف حسین (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: مسافر قاچاق دریایی، کشتی، بندر، کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، حمل و نقل دریایی، تسهیل ترافیک دریایی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):