برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

شناسایی و تهیه نقشه اکوستیک زیستگاهی ماکروفونای دهانه خور مریموس با بهره گیری از اکوساندر (تک پرتویی)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نیکومرام مجید (پژوهشگر)
سواری احمد (استاد راهنما)
دوست شناس بابک (استاد راهنما)
حقی مهسا (استاد مشاور)
زارع دوست مصطفی (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: میکروزیستگاه، دهانه خور مریموس، اکوستیک، اکوساندر تک پرتویی، ماکروبنتوز

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):