برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

پهنه بندی کیفی رسوبات سطحی خور سلطانی با تکیه بر منابع آلاینده PAHsگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
احمدپور فاطمه (پژوهشگر)
افخمی مهران (استاد راهنما)
محمدی مهدی (استاد راهنما)
نبوی محمدباقر (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1390

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای، خور سلطانی، آلودگی نفت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):