برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تاثیر ویژگی های سایت اینترنتی بر رفتار خریداران و سرمایه گذاران سازمان بنادر و دریانوردی به ویژه منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآبادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
فرزادنیا امیر (پژوهشگر)
خیری بهرام (استاد راهنما)
میرآبی وحیدرضا (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):