برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش سامانه GCOMS توسط کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر با استفاده از مدل تلفیقی IDT-TAM و ارائه راهکارگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کهن پروین (پژوهشگر)
قاسمیه رحیم (استاد راهنما)
کریم زادگان مقدم داوود (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  پاییز 1389

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: مدل پذیرش فناوری، تئوری اشاعه نوآوری، سهولت استفاده ادراکی، سودمندی ادراکی، سیستم GCOMS، مزیت نسبی، تصور ادراکی، قابلیت مشاهده سیستم، آزمون پذیری، نمایش نتایج، داوطلبانه بودن، سازگاری سیستم

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):