برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تهیه و تدوین نظام پایش زیست محیطی مدیرت پیامدهای آلودگی ناشی از فعالیت های موجود در اراضی پشتیبانی بنادر با بهره مندی تلفیقی از تکنیک TOPSIS و نرم افزار EXPERT CHOICEگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: پایش، محیط زیست، TOPSIS ،EXPERT CHOICE، راهبردهای مدیریتی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):