برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

نقش سازمان بین المللی دریانوردی در تنظیم نظام حقوقی حاکم بر امنیت دریانوردیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
حسینی احسان (پژوهشگر)
نجفی اسفاد مرتضی (استاد راهنما)
قربان نیا ناصر (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1389

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: سازمان بین المللی دریانوردی، حقوق بین الملل دریاها، امنیت دریانوردی، ایمنی دریانوردی، اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):