مشخصات

عنوان: بررسی تاثیر فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان

گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
راشکی قلعه نو مسعود (پژوهشگر)
کرد باقر (استاد راهنما)
پهلوانی مصیب (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1390

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان:

 
 
Title:

Abstract:

Keyword(s):