برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تکالیف دولت در مورد شرایط مناسب استخدامی و ایمنی کار در کشتی های دریاپیماگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
توازنی زاده عباس (پژوهشگر)
عراقی عزت اله (استاد راهنما)
فلسفی هدایت اله (استاد مشاور)
بیگ زاده ابراهیم (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  تابستان 1388

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: دریانورد، کار دریانوردی، کشتی های دریاپیما، مقررات خاص کار دریایی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):