برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی اجرای حقوق محیط زیست در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با تاکید بر مناطق ویژه اقتصادی بندریگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
نقی زاده علیرضا (پژوهشگر)
پورنوری منصور (استاد راهنما)
حبیبی محمدحسن (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: حقوق محیط زیست، مناطق آزاد تجاری صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، مناطق ویژه اقتصادی بندری، حق بر محیط زیست، حق بر توسعه

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):