برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اثر جریانات کشندی در رسوب گذاری بندر سجافیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
آقایی بهروز (پژوهشگر)
محسنی آراسته افشین (استاد راهنما)
لاری کامران (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: بندر سجافی، هیدروگرافی، رسوب گذاره، فرسایش، جزر و مد

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):