برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی کمی و کیفی واژگان و اصطلاحات تخصصی حمل و نقل دریایی و ارائه الگوی مناسب همراه با گردآوری ضوابط و معیارهایی جهت تولید واژه نامه دو زبانه مربوطهگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
کریمیان حسین (پژوهشگر)
به آفرین سیدرضا (استاد راهنما)
نیکوپور جهانبخش (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  زمستان 1388

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: واژگان و اصطلاحات تخصصی، حمل و نقل دریایی، الگوی مناسب

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):