برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

ارزیابی به کارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران سازمان بنادر و دریانوردیگروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  سازمان بنادر و دریانوردی (پایان نامه ها) 

گروه پژوهشی: 

پژوهشگران: 
بزرگزاده ایوب (پژوهشگر)
یزدانپناه احمدعلی (استاد راهنما)
پهلوانی مصیب (استاد راهنما)
اکبری احمد (استاد مشاور)

تاریخ خاتمه:  آبان 1392

کارفرما: سازمان بنادر و دریانوردی

خروجی طرح: 
نوع: پایان نامه

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.کلیدواژگان: دقت، صحت، به موقع بودن، اقتصادی بودن، سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):