برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت دستگاه پایلوت تصفیه نانوفتوکاتالیزوری در تصفیه پساب پالایشگاهیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شاه رضایی فاطمه (مسئول طرح)
خان احمدی معصومه (همکار طرح)
دارایی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1390

کارفرما: شرکت پالایش نفت استان کرمانشاه

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

در این تحقیق قرار است نحوه کاهش میزان آلودگی پساب پالایشگاه کرمانشاه بروش فوتوشیمیایی در محیط نانو فوتو کاتالیزوری، مورد بررسی قرار گیرد. مواد عمده مورد استفاده عبارتند از: ترکیباتی از دی اکسید تیتان که با سنتز و عمل آوری آنها طی چند مرحله و همچنین پخت و تنش زدائی روی بستری از قطعات پر کننده از نوع راشیگ رینگ در مقیاس نانو پوشش داده می شوند.
تعیین میزان تغییر در آلودگی موجود در پسابها از طریق تعیین مقدار نیاز به اکسیژن شیمیائی
(COD) انجام می پذیرد. روش انجام این آزمایش در مراجع ازجمله مرجع [6] ذکر شده است.
در این کار از روش بسته درون یک دستگاه راکتور
COD متر استفاده می شود که در آن به عنوان یک روش دستگاهی و نسبتا سریع در مقایسه با سایر روشها نیاز به مراحل مختلف محلول سازی نداشته و تنها با استفاده از کیت های آماده و نیز استفاد ه از دستگاه اسپکتروفوتومتر مخصوص میتوان میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیائی مربوط به هر نمونه را اندازه گیری نمود. کیت های استاندارد محتوی محلول رنگی دی کرومات پتاسیم می باشند که پس از اضافه کردن محلول های حاوی مواد آلی و مصرف در کرومات بر ای اکسید کردن این مواد، بسته به میزان مصرف رنگ محلول در هر کیت تغییر کرده و این تغییر رنگ اساس تسحیص میزان COD در هر نمونه خواهد بود. سنجش میزان تغییر رنگ توسط دستگاه اسپکتروفوتو متر مربوطه خواهد بود.
لامپ مورد استفاده به عنوان منبع تابش ماورای بنفش، از نوع
UV-C (بشکل مهتابی) با قدرت 15 وات ساخت کارخانه "PHILIPS" می باشد. طول لامپ حدود 44 سانت و قطر آن حدود 2 سانتیمتر می باشد.
جهت محفوظ نگه داشتن تابش های
UV و فراهم نمودن شرایط بازتابش نور از چداره استیل که از داخت کاملا پرداخت شده و براق گردیده است استفاده می شود. با توجه به طول و ابعاد لامپ، به نظر می رسد بکارگیری سه عدد راکتور پشت سرهم، هر یک مجهز به یک لامپ که اطراف هر یک را دانه های پوشش داده شده با نانو ذرات اکسید تیتانیوم (بروش پوشش دادن عمیق) احاطه کرده اند برای تصفیه فوتو کاتالیزوری پساب مفید باشد و امید است سطح آلودگی مواد آلی به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یابد. یک مخزن 90 لیتری ضد اسید برای تغذیه خط راکتورها بکار گرفته شده که محتوی آن توسط یک پمپ با جریان برگشتی (برای تنظیم شدت جریان و نیز در ابتدا برای هم زدن محتوای پساب) بکار گرفته می شود. در نظر است ابتدا از یک محیط مجهز به یک لامپ استفاده و سپس از دستگاههای دوم و سوم استفاده گردد. اتصالات و آب بندی قطعات با قطعات تفلون انجام و محلهای ورود و خروج هر یک در دو نقطه سطح مقطع راکتورها تعبیه شده تا از پیدایش جریانهای جانب و فضای مرده جلوگیری شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):