برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعه منابع رنگ های گیاهی، کاربردها، روش های استخراج و شناسایی و بررسی وضعیت اقتصادی آنها در مقایسه با رنگ های سنتزیگروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
خان احمدی معصومه (مسئول طرح)
دارایی علی (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1389

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

با توجه به اثرات جانبی ترکیبات سنتزی و به ویژه رنگ های سنتزی، توجه به استفاده از ترکیبات طبیعی معطوف شده است. گیاهان منابع سرشار از ترکیبات مفید با خواص فارماکولوژیکی و بیولوژیکی مناسب هستند که به دلیل خواص ویژه خود مورد توجه قرار گرفته اند. مطالعات نشان داده است که برخی گیاهان به دلیل حضور متابولیت های مناسب می توانند جایگزین مناسب رنگدانه های سنتزی باشند.
ترکیبات رنگی موجود در منابع گیاهی با استفاده از تکنیک های مختلفی نظیر استخراج با حلال، کروماتوگرافی لایه نازک و سیال فوق بحرانی جداسازی و خالص سازی می گردند و سپس با استفاده از روش هایی نظیر
NMR ،Mass و UV ساختمان شیمیایی آنها تعیین می گردد. در این مطالعه منابع گیاهی دارای خاصیت رنگزایی، نوع ترکیبات رنگزا، روش های استخراج و شناسایی آنها ارایه گردیده است.کلیدواژگان: گیاهان رنگ زا، رنگ های سنتزی، رنگ های طبیعی، استخراج ترکیبات رنگ زا

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):