برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مطالعاتی بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان زنجان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
اکرامی احسان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1393

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رنگ یکی از مهمترین ارکان هویت و کیفیت فرش دستباف ایرانی است. در این راستا اساتید رنگرز خامه فرش دستباف از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و ارزش و کیفیت رنگ فرش های نفیس ایرانی مرهون تلاش های این دسته از هنرمندان است. بنابراین نظر به جایگاه فرش دستباف در هویت ملی ایرانی و نیز اقتصاد کشور، آگاهی از وضعیت کاری و مشکلات حرفه ای رنگرزان خامه فرش دستباف و نیز ثبت و ضبط تجربیات آنان به منظور حفظ این سرمایه ملی ضروری است. استان زنجان به عنوان یکی از مناطق مهم در تولید فرش دستباف کشور محسوب می شود. در این طرح مطالعاتی، در گام نخست اطلاعات لازم مرتبط با جنبه های مختلف تولید فرش دستباف در استان زنجان از مبادی و منابع مربوطه جمع آوری گردید. در ادامه با شناسایی کارگاه های رنگرزی فعال در استان افراد شاغل در حرفه رنگرزی خامه فرش استان مورد مصاحبه قرار گرفتند و ضمن تهیه شناسنامه شغلی و سایر مستندات از قبیل فیلم و عکس از این افراد، تلاشی در جهت اخذ آمار و اطلاعات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات کارشناسی صورت پذیرفت.
بر اساس اطلاعات بهدست آمده در حال حاضر تنها 7 کارگاه رنگرزی در استان زنجان مشغول به فعالیت می باشند که از آنها تعداد 4 کارگاه در شهر زنجان و 3 کارگاه نیز در بخش اسلام آباد (صفرآباد) قرار دارند. روشهای رنگرزی در کلیه کارگاه های استان، سنتی و مبتنی بر استفاده از مواد رنگزای شیمیایی بوده و عمده خامه های مورد استفاده در کارگاه های رنگرزی اسلام آباد، ابریشم و در زنجان پشم می باشند. همچنین خامه های پشم مورد استفاده در کارگاه های رنگرزی اغلب از خمینی شهر، کاشان، قم و تبریز و ابریشم نیز از کاشان، قم و گیلان و یا یه شکل وارداتی از چین و اوکراین تهیه می گردند
.کلیدواژگان: استان زنجان، فرش دستباف، کارگاه های رنگرزی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):