برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان اصفهان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

استان اصفهان یکی از پیشگامان فرش دستباف ایران است. فرش اصفهان، فرش نائین و فرش کاشان برندهایی جهانی هستند که بی شک حکایت از کیفیت آنها دارد. یکی از رموز این موفقیت، در رنگرزی الیاف طبیعی این فرشها با رنگهای گیاهی است که ثبات عالی دارند.
در این طرح مطالعاتی، ابتدا مطالبی کلی درباره الیاف طبیعی، روش رنگرزی با رنگهای گیاهی و انواع آنها، رنگهای شیمیایی اسیدی و همچنین کلیاتی درباره استان اصفهان بیان شده است. سپس کارگاه های رنگرزی خامه قالی در سطح استان اصفهان بیان شده است. سپس کارگاه های رنگرزی خامه قالی در سطح استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. این کارگاه ها در شهرستانهای اصفهان، کاشان، گلپایگان، نائین و نجف آباد واقع هستند و متاسفانه تعداد آنها در مقایسه با سالهای نه چندان دور افت زیادی نموده است. در نهایت پیشنهادهایی درباره بهبود وضع موجود ارائه شده است
.کلیدواژگان: فرش دستباف، الیاف طبیعی، رنگرزی، رنگزاهای طبیعی، رنگزاهای شیمیایی، استان اصفهان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):