برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان فارس)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
اعظمی نعیمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

رنگرزی فرش ایران قبل از آنکه به فن و علم مربوط باشد (که هست) حاصل دست استادان و انسانهای شریف و زحمتکشی بود که به حرفه خویش عشق می ورزیدند. امروزه حتی اگر تمام دست اندرکاران فرش دستباف به این نتیجه برسند که احیای رنگرزی سنتی برای فرش امری حیاتی است جای یک عنصر کم است و آن حضور استادانی است که اگرچه بسیار کم شده اند ولی باید آنان را به صحنه آورد و از تجربیاتشان بهره گرفت و هرچه زمان بیشتری بر این مساله بگذرد دیرتر خواهد شد.
هدف از این پژوهش آن است که، ضمن ارائه مطالب علمی، راهگشای تحقیقات دانش پژوهان در عرصه ای باشد که میراث ارزنده سنتی احیاء شود و هم تجربه های نو در جهت توسعه و تکامل آن عمل، بدین منظور، در این پژوهش سعی می شود در حدامکان شیوه های رایج رنگرزی و همچنین وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی در استان فارس به قلم آورده شود. که نمونه هایی از مواد رنگزای مورد استفاده و کالاهای رنگرزی شده استان نیز پیوست به این مجموعه می باشد
.کلیدواژگان: فارس، فرش، نقوش، الیاف، رنگزا، رنگرزی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):