برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان یزد)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

کاربرد رنگهای طبیعی و به ویژه رنگهای گیاهی از زمانهای بسیار قدیم در جهان و در اغلب شهرهای ایران متداول بوده است. شهر یزد نیز هم در زمینه تولید و هم در زمینه کاربرد این رنگزاها و به ویژه روناس از قدیم فعالیت داشته است و حرفه مازاری در ساییدن روناس و نیل و نیز رنگرزی جزو مشاغل مهم و البته نسبتا پردرآمد محسوب می شده است. اما در گذر زمان و با پیدایش رنگهای شیمیایی و صنعتی شدن فرایندهای تولید و فراوری منسوجات، رنگرزیهای سنتی و نیز رنگهای طبیعی تا حد زیادی کنار گذاشته شد و کاربرد آنها به مواردی خاص اختصاص یافت، و حتی بیم آن می رود که در صورت عدم احیای این هنر- صنعت قدیمی در آینده به کلی به دست فراموشی سپرده شود. در این طرح مطالعاتی سعی شده است که موارد زیر گنجانده شود:
1- جمع آوری اطلاعات کامل از رنگرزی دستبافته ها در استان خصوصا فرش دستباف، بررسی وضعیت موجود، ارائه راهکارها و بهینه سازی تهیه مواد اولیه، میزان تولید آنها، وضعیت مواد اولیه در بازار استان، رنگرزی سنتی و معرفی تولیدات.
2- برای دستیابی به اهداف موردنظر
:
الف- اطلاعات جامع و میدانی از انواع دستبافته ها، طبقه بندی آنها، مواد اولیه و شرایط تولید آنها جمع آوری گردید. سپس در مورد رنگرزی و مواد اولیه آن از گذشته تا کنون مطالعه و بررسی شد. ثانیا شناسایی مواد رنگزا و مناطق زیر کشت آنها در استان و وضعیت قبلی و موجود به کارگیری این مواد انجام گردید
.
ب- در طرح مطالعاتی حاضر با مراجعه به کارگاه های فعال استان با فیلمبرداری و عکاسی و پر کردن پرسشنامه های مربوطه اطلاعات کاملی از کارگاه ها جمع آوری شد
.
ج- کارگاه های قدیمی نیمه فعال و تعطیل شده در استان یزد نیز مورد بررسی قرار گرفت و وضعیت آنها گزارش گردیده است و علل و عوامل موثر در تعطیلی آنها بیان شده است.کلیدواژگان: رنگرزی، رنگهای طبیعی، یزد، مازاری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):