برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان چهارمحال و بختیاری)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
الماسیان آرش (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

یکی از مراکز مهم فرش بافی در ایران، استان چهارمحال و بختیاری است که دارای سابقه بسیار در این زمینه است. طرح، نقش و رنگ بندی در قالیهای این استان دارای تنوع بسیار است. مهمترین ویژگی قالیبافی در این منطقه، حساسیت هنرمندان قالیباف، برای به کارگیری و استفاده از مواد اولیه مرغوب است که با وجود پیشرفت های زیاد در صنعت رنگ، هنوز ترجیح می دهند از رنگهای گیاهی در دست بافته های خود استفاده کنند.
پژوهش حاضر با روش پیمایشی توصیفی و با هدف تعیین وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. اطلاعات از طریق توزیع و تکمیل پرسشنامه گردآوری شده است
.
بر اساس یافته های پژوهش از میان 22 کارگاه شناسایی شده در این استان (8 کارگاه غیرخانگی و 9 کارگاه خانگی) نحوه کسب مهارت به صورت یادگیری از پدران و گذشتگان بوده است. لازم به ذکر است تنها در یک مرکز که در آینده نزدیک راه اندازی خواهد شد از افراد تحصیل کرده در زمینه مرتبط استفاده خواهد شد
.
در کلیه این مراکز رنگرزی به شیوه سنتی انجام می گیرد. هیچ دستگاه سختی گیر و تصفیه در کارگاه ها موجود نمی باشد و پسابها به طور مستقیم به فاضلاب یا جوی های اطراف کارگاه ها وصل می شود. از لحاظ بهداشت کار و اصول ایمنی در کارگاه ها می توان بیان کرد که رعایت این اصول بسیار کم می باشد. در سالهای اخیر به دلیل صرفه اقتصادی و بالا بودن قیمت پشم وارداتی از سایر کشورها، پشم مصرفی کارگاه های رنگرزی بیشتر بومی استان چهارمحال و بختیاری و یا استانهای مجاور بوده است
.کلیدواژگان: چهارمحال و بختیاری، قالیبافی، رنگرزی سنتی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):