برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

مستندسازی شیوه های رنگرزی طبیعی در کارگاه های رنگرزی در مناطق تعیین شده از ایران (استانهای مرکزی و همدان)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: فنی

پژوهشگران: 
اکرامی احسان (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1391

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: مطالعاتی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

امروزه تمایل به استفاده از رنگزاهای طبیعی در فرش دستباف روز به روز بیشتر می گردد. اغلب رنگزاهای طبیعی به وفور در طبیعت یافت می شود. در کشور ما استفاده از این رنگزاها در صنایعی چون فرش دستباف و دیگر صنایع دستی سابقه طولانی دارد. از این رو لازم است تا منابع این رنگزاها و نحوه استفاده از آنها در مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
هدف از انجام این طرح مطالعاتی، بررسی و شناخت رنگزاهای طبیعی در دو استان مرکزی و همدان، معرفی رنگزاهای مورد استفاده در هنر- صنعت فرش دستباف، معرفی روش مورد استفاده از این رنگزا و تولید نمونه های مشابه با استفاده از نسخه های جمع آوری شده از مراکز سنتی فعال موجود در استانهای ذکر شده در شرایط آزمایشگاهی، ارزیابی خصوصیات ثباتی و بازسازی نسخه های فامهای رنگرزی سنتی می باشد
.کلیدواژگان: رنگرزی طبیعی، مستندسازی، کارگاه رنگرزی، استان مرکزی، همدان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):