برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی تطبیقی شیوه های طراحی فرش منطقه هریس (هریس، مهربان و بخشایش)گروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
محمدی شبنم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

هریس یکی از مناطق غنی و دارای سابقه بسیار در تولید و صادرات فرش دستباف، با ویژگی ها و طرح ها و رنگهای منحصر به فرد، در استان آذربایجان شرقی بوده است.
در این پایان نامه، با تمرکز بر برخی از مناطق مهم شهری و روستای هریس و مهربان تلاش شده است، تا به بررسی و مطالعه قالی های دستباف آنها پرداخته شود. در این پایان نامه دو منطقه هریس و مهربان به طور جداگانه مورد مطالعه قرار گرفته و سپس به تجزیه و تحلیل و تطبیق میان ویژگیهای دو منطقه پرداخته شده است. نوع پژوهش در این پایان نامه تطبیقی و کاربردی و به روش توصیف و تحلیل و تجزیه صورت گرفته است. بخش اعظم این پایان نامه با توجه به مطالعات میدانی و بخشی از آن، با توجه به مطالعات کتابخانه ای، در مدت یک سال به انجام رسیده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته شده در این پایان نامه، لچک ترنج جزء اصلی ترین ساختار و لچک ترنج تاجری هریس جزء اصلی ترین طرحها، در میان تولیدات امروزی این مناطق بوده است. اما در هر یک از مناطق شهری و روستایی شاهد طرحهای لچک ترنج تاجری و دیگر طرحها با نقشمایه ها و ویژگیهای منحصر بفرد خود بوده ایم. در زمینه بافت، یک شیوه مشابه در این مناطق رایج بوده و در زمینه رنگ، مجموعه ای رنگهای قدیمی و جدید، در این مناطق مورد استفاده بوده است
.کلیدواژگان: فرش دستباف، هریس، مهربان، طرح، بافت، رنگ

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):