برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

اهمیت سلیقه مشتری در بازار هدف- زمانی که شرکتها به تعیین کردن سلیقه مشتری در بازار هدف بی توجهی می کنند مطالعه موردی: (فرش دستباف ایرانی در لندن)گروه تخصصی:  علوم انسانی

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: اقتصادی و بازرگانی

پژوهشگران: 
محمدخانی اعظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

صنعت فرش دستباف ایران با کاهش صادرات مواجه شده و یکی از مهمترین دلایل این کاهش این است که ایران سلیقه مشتریان خارجی را نمی داند. این پایان نامه تلاش می کند که دانش سلیقه یابی مشتریان را در بازار لندن شناسایی کند تا بدین وسیله صادرات فرش ایران افزایش پیدا کند.
هدف این تحقیق شناسایی سلیقه مشتریان از طریق پر کردن پرسشنامه و مصاحبه می باشد. بخش بندی بازار و تمایز محصول می تواند دو تئوری کاربردی در پیشرفت این تحقیق باشد
.
شناسایی سلیقه مشتریان در لندن، معرف رنگ، طرح و اندازه فرش دستباف در لندن است و نشان می دهد که این موارد چقدر با جنس و سن و شغل مصرف کنندگان مرتبط است
.کلیدواژگان: سلیقه، مشتری، بازار هدف، فرش دستباف

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):