برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

تاثیر آموزش دانشگاهی رشته کارشناسی فرش با گرایش طراحی بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دستباف شهر تهرانگروه تخصصی:  هنر و معماری

سازمان مجری:  مرکز ملی فرش ایران 

گروه پژوهشی: طرح و نقش

پژوهشگران: 
رحیم پناه فاطمه (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  1392

کارفرما: 

خروجی طرح: 
نوع: دانشجویی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

فرش دستباف هنرـ صنعتی فرهنگی و اقتصادی است که از روزگار قدیم مورد توجه جهانیان واقع شده و همواره برای بهبود وضعیت آن مسوولین امر تلاش های بسیاری را داشته اند. یکی از این اقدامات تاسیس رشته کارشناسی فرش می باشد که در سه گرایش طراحی، رنگرزی، بافت و مرمت دانشجو می پذیرد. در این پژوهش به تاثیرگذاری گرایش طراحی به جامعه هدف پرداخته شده است.
با توجه به گذشت 17 سال از تاسیس این رشته آیا این نظام آموزشی توانسته به اهداف خود دست یابد؟ برای دستیابی به پاسخ علمی این سوال در این پژوهش، به بررسی چگونگی ارتباط بین توانمندیهای مهارتی دانش آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی با بازار فرش دستباف شهر تهران پرداخته شده است. امروزه مساله ارتباط مهارتی دانش آموختگان کارشناسی فرش با گرایش طراحی با بازار فرش دستباف مورد توجه بسیاری از صاحب نظران واقع شده است. بنابراین مطالعه در این زمینه برای بهبود وضعیت آموزشی این رشته در دانشگاه و همچنین وضعیت اشتغال دانش آموختگان در جهت پیشرفت هنر ـ صنعت فرش دستباف ضروری می نماید
.
این پژوهش به لحاظ هدف بنیادی و به لحاظ ماهیت همبستگی از نوع تک متغیری بر اساس دریافت اطلاعات به روش ترکیبی کتابخانه ای و میدانی از طریق بررسی نمونه های واقعی و تکمیل پرسش نامه ها و بررسی میزان ارتباط و تاثیرگذاری آموزش دانشگاهی بر بازار فرش دستباف به سرانجام رسید. در انتها، مهمترین یافته و نتیجه این پژوهش آن بود که در حقیقت رشته دانشگاهی فرش دستباف نتوانسته بر جنبه های فرهنگی و اقتصادی بازار فرش دستباف شهر تهران تاثیرگذار باشد
.کلیدواژگان: آموزش، فرش، طراحی، بازار فروش

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):